شبیه سازی پرش هیدرولیکی جریان چگال با تغییرات دبی و اندازه ذرات معلق بوسیله نرم افزار FLUENT

0 Review(s)
in stock

2500 تومان