شبیه سازی سه بعدی عددی در بالادست پایه پل بوسیله صفحات مستغرق در یک طرف و دو طرف پایه پل در جهت کاهش پدیده آبشستگی با استفاده از نرم افزار SSIIM

0 Review(s)
in stock

2500 تومان