بررسی تاثیر پارامترهای کیفی آب با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در ایستگاه هیدرومتری چمریز واقع بر رودخانه کُر

0 Review(s)
in stock

2500 تومان