شبیه سازی سه بعدی پرش هیدرولیکی با در نظر گرفتن مدلهای مختلف آشفتگی تحت اعداد فرود پایین با استفاده از نرم افزار FLOW 3D

0 Review(s)
in stock

2500 تومان