شبیه سازی سه بعدی خصوصیات جریانهای غلیظ در کانال مستقیم سیلاب دشت همراه با شیب عرضی با استفاده از نرم افزار FLUENT

0 Review(s)
in stock

3000000 تومان