بررسی انباشتگی رسوبات پشت مانع به وسیله شبیه سازی جریان چگال تحت نرم افزار FLUENT

0 Review(s)
in stock

2500 تومان