شبیه سازی عددی رفتار جریان چگال در کانال محدود با انحنای 180 درجه با درنظر گرفتن مدلهای مختلف آشفتگی با استفاده از نرم افزار FLUENT

0 Review(s)
in stock

3000 تومان 2500 تومان

996 در انبار