شبیه سازی سه بعدی عددی رفتار جریان چگال در کانال نامحدود سینوسی با در نظر گرفتن مدل های FLUENT مختلف آشفتگی با استفاده از نرم افزار

0 Review(s)
in stock

3000 تومان 2500 تومان